044 092 8375 makke@corendo.fi

  ASIAKKAAT

Vuodesta 2001 olemme toimineet jo yli 800 yrityksen ja sadan organisaation kehittäjinä ja valmentajina. Referensseinä mm. seuraavat yritykset:

ate33

Atean kulttuurin kehittäminen sisäisten valmentajien valmentamisen avulla. Corendo on vastannut Atean sisäisten valmentajien valmentamisesta vuosina 2013-2015.

“Valmennuksen kautta olemme saaneet annettua sisäisille valmentajille valmiuksia pärjätä heille annetuissa tehtävissä. He ovat rohkeampia, ymmärtävät valmennuksen lainalaisuudet ja osaavat olla hyviä valmentajia. Luottamus omiin kykyihin ja kykyjen kehittäminen ovat oikeasti hyviä asioita.”

”Makke valmentajana osaa antaa valmennettavilleen tarpeeksi tilaa oivaltaa ja kehittää itseään. Makke toteuttaa omia valmennustaitojaan käytännössä eli antaa muille samaistumispintaa, eikä pyri itse keskipisteeksi. Olen nähnyt vuosien varrellapaljon sellaisia valmentajia, jotka käyvät ennemminkin esiintymässä. Esiintyminen voi olla hyvinkin häikäisevää, mutta toisaalta sellainen tyyli voi asettaa oman päivätyönsä ohella valmentavalle riman liian korkealle.

Me olemme halunneet kasvattaa sellaisia valmentajia, joilla on kykyä osallistaa ja innostaa ihmisiä sekä saada heidät ääneen. Jos tavoitteena on opettaa valmentamista, pitää pystyä näyttämään, mitä se käytännössä tarkoittaa ja tämän Makke hallitsee todella loistavasti. Olemme pitkään tehneet yhteistyötä ja kyllähän se jotakin kertoo, että Makke pyydetään aina takaisin.”

Sarita Laras

Henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Atea

valio2

Case: Esimiesvalmennuksen uudistaminen
Valion kanssa lähdimme uudistamaan esimiesvalmennusta ‘Johda ihmistä – Psykologiaa johtajille’ -kirjan sisältöjen kautta.

“ Valmennuksen kehittämisvaiheessa pääsimme itse osallistumaan siihen ja kokemaan omakohtaisesti, miltä tuntuu olla mukana osallistujana. Parasta valmennuksessa oli se, että setuli niin lähelle omaa itseä ja niin konkreettisesti. Perinteisissä valmennuksissa asiantuntijat puhuvat asioita ryhmän edessä jne. Tässä valmennuksessa aiheita työstettiin itse syvällisesti ja valmentaja fasilitoi kokonaisuutta. Ei annettu valmiita vastauksia vaan jokainen sai löytää ne itse ja näin päästiinkin parempiin tuloksiin. Erona on siis se, että valmennus synnyttää oikeita toimintatapamuutoksia eikä jää sanahelinäksi.”

”Corendon puolesta kokonaisuudessa valmentajana toimi Makke Leppänen. Hän antaa valmentajana tilaa osallistujille, eikä vie itse sitä. Hänellä on tilanneherkkyyttä mukauttaa toteutustapaa tai sisältöä tilanteen mukaan. Valmennus ei ollut kaavamaista. Makken vahvuutena on se, että hän osaa luoda luottamuksen ilmapiirin, jossa pystyy puhumaan avoimesti ja syvällisesti. Hän on rento ja välitön.”

Katja Hatakka

Työhyvinvointipäällikkö, Valio

  KUMPPANIMME

Nordic Business Forum

Corendo on toiminut jo kolmena vuonna post -seminaarin valmennuskumppanina vuotuisessa Nordic Business Forumissa yhdessä Intotalo Oy:n kanssa.

Järjestämme myös mahdollisuuden yrityskohtaiseen dialogiin Nordic Business Forum 2014 -seminaarin jälkeen. Dialogin päämääränä on seminaarin oppien reflektointi ja jalkauttaminen. Tämän “Dialogiforumin” vetäjänä toimii Corendo Oy:stä Senior Coach Makke Leppänen, joka on maamme kokeneimpia dialogivalmentajia.

Tiimioppiminen ja dialogikeskustelu ovat tutkitusti nopein ja paras tapa viedä seminaarien opit arjen tekemiseen. Ole yhteydessä, jos haluat dialogivalmennusta.

Nordic Business Forum sivusto

Esa Saarinen

“E. Saarinen on arjen filosofi, Aalto-yliopiston professori ja Hyvinkäältä kotoisin oleva tavallinen sälli, joka asuu Helsingin keskustassa, rakastaa perhettään ja haluaa auttaa ihmisiä onnistumaan elämässään unelmien ehdoin.”

Esan omat sivut löydät